چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۹:۲۰ بعد از ظهر

مشاهده لیست گزارشات ارسالی رصدها

مربوط به هلالانتخاب ماه قمریسال قمرینام و نام خانوادگی نویسندهتاریخ رصد روزانتخاب ماه قمریسال رصد قمریمصادف با (تاریخ شمسی )روز رصد شمسیماه رصد شمسیسال رصد شمسیزمان شروع رصدHourMinuteقبل از ظهر / بعد از ظهرمکان و موقعیت رصد گاهنام کشورشهرایالت / استاننام شهرنام مکاندرجه حرارتفشار هوا /mbar
مربوط به هلالانتخاب ماه قمریسال قمرینام و نام خانوادگی نویسندهتاریخ رصد روزانتخاب ماه قمریسال رصد قمریمصادف با (تاریخ شمسی )روز رصد شمسیماه رصد شمسیسال رصد شمسیزمان شروع رصدHourMinuteقبل از ظهر / بعد از ظهرمکان و موقعیت رصد گاهنام کشورشهرایالت / استاننام شهرنام مکاندرجه حرارتفشار هوا /mbar

درباره ی adminasli

مطلب پیشنهادی

مشاهده لیست اطلاعات گروه های رصدی